The Good, The Bad and The Ugly (結他)

    ...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.9.23

天空之城 (古典結他)

    ...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.9.23

土耳其進行曲

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.8.25

但願人長久 (結他)

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.8.21

The Way You Are

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.8.3

Say you love me

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.7.25

Loving You

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.7.23

Kiss The Rain (Guitar)

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.7.22

Close To You

...

(看全文)

藝文創作  
發表於 2013.7.8
<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 21 >>
博客名稱:
Andrew Chan
網誌名稱 :
用平靜心看待世界
使用天數:2,945
性別:
按月份瀏覽
  2021
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
  2020
 • 一月
 • 二月
 • 三月
 • 四月
 • 五月
 • 六月
 • 七月
 • 八月
 • 九月
 • 十月
 • 十一月
 • 十二月
>> 更多
系統分類
 • 其他
 • 藝文創作
 • 飲食烹飪
 • 生活品味
 • 電影戲劇
 • 文化政經
 • 數碼科技
 • 美容時尚
 • 寵物日誌
 • 攝影寫真
自行分類
最新留言